KURS ANGIELSKI NA SPORTOWO

UMOWA – PRZEDSZKOLE

Dane osobowe

Zamówienie

Odpłatną/ej usługę/i o przeprowadzenie Kursu „Edu-Dango Angielski na sportowo” na warunkach określonych w Regulaminie.

Wybór sposobu odpłatności

Oświadczenie przedstawiciela

(zgłoszenie odpłatne)